ugyintezes

kp 1

kp 2

kp 3

alt

A 102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján a falumegújításra és –fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások minimális ponthatáráról

 

A Tiszatér Leader Egyesület elnöksége 2013. május 30-i ülésén döntött a Falumegújítás-és fejlesztésre benyújtott támogatási kérelmekről.

Egyesületünk elnöksége a ponthatárt 73 pontban állapította meg, melyet az Irányító Hatóság az 57/2013. (VI.17.) számú közleményében tett közzé.

Térségünkben 9 kérelem került támogatásra, így a fejlesztések megvalósításával játszótér, piac, parókia kialakítására, ravatalozó, közpark felújítására kerülhet sor összesen 96 468 201 Ft összegben.

A Tiszatér Leader Egyesület a III. tengelyre allokált forrásait lekötötte, ismételt meghirdetésük ezen programozási időszakban nem várható.

 

Nyertes pályázó neve Támogatás összege (Ft)
Gávavencsellő- Invest Szolgáltató Nonprofit Kft 4 982 962
Tiszadada Község Önkormányzata 19 654 832
Paszab Község Önkormányzata 4 867 852
Tiszanagyfalu Község Önkormányzata 9 413 984
Gávai Református Egyházközség 14 226 136
Szabolcs Község Önkormányzata 20 000 000
Tiszabercel Község Önkormányzata 8 616 920
Szabolcsi Szeretet Nyugdíjas Klub 10 000 000
Szorgalmatos Község Önkormányzata 4 705 515

 

2013. 06. 21.

 

Nácsa Balázs      

Munkaszervezet-vezető

 

Az Oktatási Minisztérium meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011/2012 évi pályázatát. Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása

Szabolcs Község Képviselő-testülete 140/2011. (IX. 09.) számú határozatával csatlakozott a 2011/2012. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.

Pályázatra jogosult  az a Szabolcson állandó lakhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű, állami felsőoktatási intézményben, ill. az OM és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgató vagy érettségi előtt álló középiskolás.

"A" típusú pályázat felsőoktatásban tanulók számára

Azok pályázhatnak a települési önkormányzatnál, akik:
- az önkormányzat területén állandó lakcímmel rendelkeznek;
- szociálisan hátrányos helyzetűek;
- a képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű (nappali tagozatos) képzés keretében az alábbi képzési típusok egyikében felsőfokú tanulmányokat folytatnak:
(felsőfokú szakképzés, felsőfokú alapképzés, mesterképzés, egységes, osztatlan képzés)

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, két egymást követő tanulmányi félév (2010/2011-es tanév II. és a 2011/2012-es tanév I. féléve).

"B" típusú pályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Azok pályázhatnak a települési önkormányzatnál, akik :
- az önkormányzat területén állandó lakcímmel rendelkeznek;
- szociálisan hátrányos helyzetűek;

- 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók: akik 2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. november 14.

Az ösztöndíj keretében nyújtott támogatás összege:

 

Szabolcs Község Önkormányzata a 152/2011. (X.18.) határozatában döntött az önkormányzat által nyújtott támogatás összegéről, amely a 2011/2012. évi pályázati támogatásban 5000Ft//.

 

További információkért kérem forduljon Szabolcs Község Önkormányzatához!

 

2011. október 20.

 

Tisztelettel:

 

     Szabolcs Község Önkormányzata

Településünk címere

Sztabolcs címer

ukLogo

 

jogszabalykereso

hivatalkereso

kozadattar logoszakkor banner 300x250 201028

kozadatkereso

ma

mvh logo

 

szakkor banner 220x163 201028szakkor banner 300x250 201028

Közvilágítási hibabejelentő:

foto2

foto1

foto4

foto5

© 2019 Szabolcs.

Please publish modules in offcanvas position.